Astrologisch symposium

zaterdag 17 februari

Caelestis organiseert i.s.m. Ishtar het jaarlijks astrologisch symposium 'Het hart van de horoscoop: Over de dynamiek van de Maansknopenas.'

 
Programma

10:30 Sol W. Jonassen

The Lunar Nodes from an evolutionary perspective Working with the Nodal Axis in a chart reading opens up new layers of information and a deep understanding about the karmic path. The signs of the Nodal Axis are the sum of past-lives experiences and through this lecture we will see how they affect the chart. We will particularly examine the rulers of the Nodes to see what specific way karmic complexes are manifesting. 

14:15 Charlotte Wenner

Het verslaan van de Draak, het temmen van het Beest: valkuilen in het Maansknopenproces De Maansknopen zijn een belangrijke element in de Structurele astrologie, ze geven de Universele betekenis van het leven aan. Net zoals de Zwarte lichten assen tezamen een cyclisch process van bewustwording aangeven, zo ook de twee assen van de Maansknopen, d.w.z. de Noordelijke- en Zuidelijke maansknopen as, de as van de Draak en Beest. Deze twee laatste punten staan vierkant de Noordelijke-/Zuidelijke maansknopen, ze zijn ook traditioneel geduid als ‘gemiste stappen’ en ‘valkuilen’. Door het gebruik van Draak en Beest wordt de aard van deze gemiste stappen en valkuilen duidelijk. 

15:45 Willem Simmers

Invloed en betekenis van drakenkop en drakenstaart We beginnen deze voordracht met het mythologische verhaal over het ontstaan van de maansknopen en bekijken vervolgens de invloed die deze twee astrologische grootheden op de horoscoop hebben. Vanuit de Indiase optiek zijn Uranus, Neptunus en Pluto de architecten van deze grootheden, terwijl we in het westen Jupiter en Venus hebben gekoppeld aan de Drakenkop, en Saturnus en Mars aan de Drakenstaart. Wat betekent dit in concrete zin? 

Praktisch

Het symposium is in Helicon, Socrateslaan 22A Zeist. De zaal is open vanaf 10:00 uur en de sluiting is om 17:00 uur. De kosten voor deelname zijn € 85,- inclusief koffie en thee. De kosten voor de lunch zijn € 17,50 en u dient zich hier apart en van tevoren voor op te geven.

 

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden van de website

en deze volledig ingevuld te retourneren en de kosten van deelname te storten op IBAN: NL71 INGB 0008 3275 50 t.n.v. Opleidingscentrum Ishtar.

website caelestis»