CURSUSSEN, WORKSHOPS & LEZINGEN

Als je zelfkennis wilt verwerven en geïnteresseerd bent in de werking van astrologie, dan zijn de cursussen voor jou een goede manier om dat te bereiken. 
Er zijn cursussen, workshops en trainingen variërend van beginnerscursussen tot en met trainingen voor professionele astrologen.
 

Workshops en lezingen worden gegeven rond een bepaald thema. Niet alleen astrologische onderwerpen, maar elk thema dat het leven ons aanreikt, kan een basis van uitwisseling vormen. We leven in een tijd waarin veel ter discussie staat, waarin kinderen geen aansluiting meer vinden in het hedendaags onderwijs, waar zoeken naar wat we werkelijk zijn de voorkeur heeft boven het doen van wat er van ons verwacht wordt. In zo’n tijd lenen veel onderwerpen zich voor een benadering vanuit spiritualiteit en kijken vanuit essentie. Wanneer je geïnteresseerd bent, kan je een van de workshops uit het programma volgen, maar er worden ook op verzoek workshops of lezingen op locatie aangeboden. Om een voorbeeld te geven: met regelmaat wordt er gevraagd om lezingen met persoonlijke duidingen te houden voor een bepaalde groep (collega’s/vrienden/sociëteiten e.d.). Kosten en inhoud worden in overleg vastgesteld.

 

Wat de cursussen betreft: in elke cursus wordt gewerkt met de horoscopen van de deelnemers. Astrologie wordt niet bedreven als theorie en vanuit een mentale benadering, maar als een middel om onze eigen werkelijkheid te beschrijven en te verklaren. Vandaar dat de persoonlijke inbreng van het hoogste belang is.

Alle cursussen en trainingen kunnen op een andere locatie gegeven worden met een minimum van 6 deelnemers. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Neem gerust contact op om met vragen of om met voorstellen te komen. Bij tarieven vind je alle informatie over de kosten van het lesaanbod.

 

 

Cursussen astrologie 

 

 

 

Kennismaken met astrologie

De beginnerscursus

 

Nieuwsgierig naar wat astrologie is? Het gevoel de reisgids van je eigen leven te willen lezen? De horoscoop is een uitstekend middel als vertrekpunt voor dat onderzoek. We beginnen met het zgn. astrologisch denken. Door te werken met symbolen, zien we samenhang tussen gebeurtenissen die ogenschijnlijk geen verband vertonen. Zo wordt kijken naar je leven ineens een heel andere bezigheid.

Aan de hand van je eigen horoscoop leer je de 12 principes: de planeten, die onze innerlijke drijfveren symboliseren; de tekens die aangeven hoe onze acties vorm krijgen en de huizen welke de omstandigheden aanduiden waar één en ander zich voltrekt.

Je leert een horoscoop ‘lezen’ in trefwoorden en je leert je levenservaring in een ander licht te zien. De cursus is bedoeld als kennismaking met jezelf en de astrologie. Voorkennis is niet vereist. 

Locatie, data en kosten

Amsterdam

Centrum De Roos, 

P.C. Hooftstraat 183

Zondag 15 september  2019

Introductiemiddag ‘Kennismaken met spirituele astrologie’ aan de hand van je eigen horoscoop.

Kosten €27,50 

13.30 - 16.00 uur

 

Beginners:

7 dinsdagavonden van 19.30 – 22.00 uur

Data: vanaf 24/09 elke 14 dagen

Kosten: € 250

Utrecht

Centrum Avanturijn 

Voetiusstraat 3

 

Beginners:

7 maandagavonden van 19.30 – 22.00 uur

Data: vanaf 23/09 elke 14 dagen

Kosten: € 225

Verdiepingscursus 

 

De astrologische principes uit de basiscursus komen worden verder onderzocht op hun werking. Daarnaast leer je de aspecten, zodat je verbanden kan gaan zien tussen de principes die je eerder hebt geleerd. 

Een ander onderwerp is de nadere kennismaking met de Centauren. Zij vertegenwoordigen het familiekarma. Wat de voorouders niet hebben kunnen voltooien, is voor ons vaak een last. Hoe kunnen we daar vorm aan geven in ons leven? 

Ook gaan we vanuit de geboortehoroscoop meer naar het heden kijken. Het woord horoscoop betekent niet voor niets ‘kijken in de tijd’!

Je gaat kijken naar transits: de dagelijkse beweging van planeten die ons vraagt om tot (re)actie te komen. Zo krijg je de ontwikkelingen te zien, zoals die zich sinds de geboorte hebben voltrokken in je leven.

Gebeurtenissen die zich vaak ogenschijnlijk en willekeurig voordoen en ook nog eens onverwacht, kunnen nu meer geplaatst worden in een zinvol kader. De logica van de veranderingsprocessen kan je helder worden. Je leert de  ontwikkelingen die zich voordoen op vaste leeftijden en die zich in een eigen ritme voltrekken aan jou te herkennen. 

In deze cursus heb je aan het einde ervan heel wat basiscomponenten van de astrologie in vogelvlucht gehad. De volgende cursus zijn specialisaties. Als je meer wilt, dan is het misschien te overwegen om de beroepsopleiding te volgen. 

De cursus is te volgen als je de basisprincipes uit de beginnerscursus beheerst. 

Locatie, data en kosten

 
Utrecht
start verdiepingscursus januari 2020

Centrum Avanturijn,

Voetiusstraat 3

Amsterdam
start verdiepingscursus januari 2020

Centrum De Roos,

P. C. Hooftstraat 183

 

 

 

 

Studieavonden

 
Ik, de horoscoop en de ander
Studieavonden voor de (semi) professional

 

 

De wereld van de verschijnselen tovert ons elke dag weer van alles voor, waarbij je tot je verbijstering al onmiddellijk weet: er moet meer zijn, dit kan het niet zijn! Je intuïtie zegt zeer nadrukkelijk: zo is het, en toch ... keer op keer raak je aan het twijfelen, omdat de 'feiten' je tegenspreken.

De diepten van het leven schijnen ondoorgrondelijk, maar, zoals je weet, zijn er manieren om meer begrip en besef te krijgen over Leven.

 

Je hebt, langer of korter geleden, kennis gemaakt met de astrologie, dus je weet welke reikwijdte die heeft. Of je nu astrologie studeert of een enthousiaste hobbyist bent, of je je wijsheid kan toepassen in het werk of deze gebruikt voor het leven in het algemeen, het is altijd aantrekkelijk om jezelf scherp te houden en je enthousiasme te delen met anderen. Als je eenmaal de fascinatie hebt gevoeld om door te kunnen dringen in de diepere (of hogere) lagen van bewustzijn, dan kan je niet anders dan de uitdaging aan te gaan en die energie te volgen.

 

Voor hen die tijd en ruimte hebben om die weg te volgen, wil ik voor jullie en eventuele andere belangstellenden de mogelijkheid bieden dat te doen. 

Eén keer per maand om ons met elkaar te buigen over vragen over eigen horoscoop, voor het delen van onze ervaringen in het leven, om ingebrachte cases te koppelen aan kennis en ervaring, en waar nodig vragen over de werking en techniek van de astrologie te stellen en beantwoord te krijgen en om nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied met elkaar te delen. 

De horoscoop die voor ligt, is het uitgangspunt voor verdieping in onszelf en van ons eigen weten. Klik hier voor details »

Locatie, data en kosten

Utrecht

Centrum Avanturijn 

Voetiusstraat 3

10 maandagavonden

Data: 16/9  14/10  18/11  16/12  20/1  17/2  16/3  13/4  18/5  15/6

Kosten: € 350

 

Specialisatiecursussen 
 
Spirituele astrologie
Een specialisatie training deel 1
 
Waarom spirituele astrologie?

De vraag naar spiritualiteit is groot. In de 20e eeuw heeft er een grote bloei plaats gevonden op ‘t gebied van de psychologische astrologie. De psychologie past in het beeld van de individualisering die de mens zich sinds de 18e eeuw bewust is geworden. Nu we meer en meer op zoek zijn naar (ver)bindende factoren in het leven (zonder terug te willen naar de knellende dwang van ‘t normerend collectief), is spiritualiteit - of het zich verbonden voelen met het Ene dat geen twee kent, ofwel de verlichtingservaring van bewust Zijn, - de nieuwe uitdaging voor de mens. 

In dat zoeken in de 21e eeuw past deze nieuwe vorm van astrologie waarin aan de hand van oude, bekende én minder bekende planeten en punten een nieuwe invulling wordt gegeven aan de horoscoop op een ander niveau dan het strikt persoonlijke.     

Centraal staat de gedachte dat de mens meer is dan zijn persoonlijkheid. Deze vorm nodigt uit om het leven vanuit een transpersoonlijk perspectief te benaderen. 

 

Het pad van de ziel                                     

De wereld waarin we leven kenmerkt zich door de wet van de dualiteit. In de vorm is slechts iets kenbaar door het bestaan van het tegendeel. 

Zodra wij vorm aannemen, wordt de wereld dat andere en wordt dus ervaren als niet-eigen. Althans vanaf het moment dat we ons dat verstandelijk bewust worden. 

In die overgang zijn we genoodzaakt onder  invloed van de wetten van de materie, de heelheid te verlaten en deel te nemen aan de dualiteit. Voor de ziel echter gaat deze heelheid niet verloren. Ten diepste streven we naar heelheid alleen de weg daarnaar toe is ons niet altijd bekend. 

Het gemis van het universele trachten we op te vullen door de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Op het moment dat we dát niet meer helder hebben, raken we van ons zelf afgescheiden en voelen we ons alleen gelaten in de wereld van de stoffelijke onnozelheid.

De spirituele astrologie vertelt ons van die heelheid, die vaak herkenbaar wordt achter  pijn of gemis. Het opnieuw herkennen van wat onze oorspronkelijke natuur is, is bewust Zíjn.

Daarmee hebben we de psyche en emoties niet weggeredeneerd, maar de plek gegeven die ze hebben: we zijn geen persoonlijkheid, maar bezitten deze. Niet meer en niet minder. 

Het pad van de ziel in de horoscoop laat zien wat we ons hadden voorgenomen en op welke wijze wij dat hebben vorm gegeven in het leven van alle dag. Als we herinnerd worden aan dat voornemen, is het mogelijk om ons bewust te worden van de rode draad is ons leven.

 
Wat komt er aan de orde?                 
 • verschil tussen psychologische en spirituele benadering van de horoscoop 

 • tijd – ruimte en de andere dimensies

 • het incarnatie-  en excarnatieproces

 • vorige of parallelle levens

 • bewust zijn en bewust worden

 • wet van de dualiteit en het oordeel

 • verschil zichtbare en onzichtbare planeten

 • Mercurius als kopieermachine

 • Maanfasen en het Gelukspunt als aardepunt

 • Maansknopen als verlangen van de ziel

 • Zwarte Maan als fascinatie en weigering

 • Zwarte Zon als spirituele luiheid 

 • Uranus, Neptunus en Pluto als handhavers van de natuurwetten

 • Centaurs als aanduiders van ‘t familiekarma  

 

Voor wie?

Voor iedereen die in staat is een horoscoop te ‘lezen’ met basiskennis van de astrologie.

De cursus wordt gegeven bij voldoende deelname. Informeer naar locatie en data.

 

 
 
Spirituele astrologie
Specialisatie training deel 2

 

 

Wanneer je kennis hebt van de spirituele punten in de horoscoop, dan is het voor de duiding ervan nog niet altijd even gemakkelijk om het zgn. pad van de ziel te achterhalen. Waar bevindt iemand zich in zijn fase van ontdekking van de 'bekende weg'?

 

Integratie

In deze vervolg training gaan we op zoek naar samenhang. Van diversiteit naar integratie. Hierin besteden we aandacht aan verdieping, integratie en toepassing van wat eerder is geleerd. Er is ruimte om eigen voorbeelden in te brengen om zo de spirituele punten te leren duiden in hun samenhang. 

 

Nieuwe planeten

Daarnaast maken we kennis met 2 andere Centauren, Pholus en Nessus, die naast Cheiron een belangrijke factor vormen in het familiekarma dat we in ons leven uitwerken.

 

Composiet

Op het levenspad is spiegeling ‘t trefwoord. Deze spiegeling komen we ten volle tegen in relaties, vandaar dat relaties een plek hebben in de cursus.

Wat vertellen de spirituele punten in de synastrie en de composiet? Welke zaken hebben we in de relatie blijkbaar met elkaar uit te zoeken? 

 

Zielshoroscoop

Naast de Maansknopen, Zwarte Maan en Zon, Cheiron en de buitenplaneten is er ook aandacht voor de Zielshoroscoop, ook wel Draconische horoscoop genoemd. Deze geeft informatie over wat de zielenafspraken zijn die we met mensen hebben gemaakt en welke zich vaak, ondanks onszelf als persoon, uitdrukken in de relatie.