top of page
intro

De astrologische benadering

 

Ogenschijnlijk lijkt het menselijk bestaan meer vragen op te roepen, dan het beantwoordt. Daarom is de astrologische benadering zo uniek, want hiermee kan inzicht gegeven worden in het hoe en waarom van de gebeurtenissen die we ervaren vanuit een breder perspectief.

De kern van het astrologisch werk is in de eerste plaats niet de kunst van het voorspellen noch de kunst van de karakterduiding. In de eerste plaats geeft astrologie informatie over de thema’s die vooraf gaan aan het menselijk handelen. De horoscoop toont ons de potenties die door het leven te leven in een bepaalde vorm worden geactualiseerd. Dit energiepatroon toont de mogelijkheden die we kunnen verwezenlijken in de stof. Het kan verhelderend zijn dit patroon, weergegeven in de horoscoop te (laten) lezen op het moment dat we die ‘bekende weg’ vergeten zijn. 

 

De praktijk De Bekende Weg kan je bij levensvragen inzicht geven in de situatie door terug te gaan naar de thema’s die voor jou spelen in dit leven en door deze toe te passen op de manifestatie daarvan in het dagelijks leven.

 

 

artwork by Santiex

Ons Oorspronkelijke Plan

 

Als we werkelijk zouden kunnen zien dat alles wat we ‘omstandigheden’ noemen, directe verwijzingen zijn naar ons oorspronkelijke plan, dan zouden de vragen over wat ons gebeurt op slag een heel ander karakter krijgen. In die zin overkomt ons dus niets bij toeval, alles heeft zijn natuurlijk samenhang en zin. Het terugvinden daarvan is de belangrijkste opgave als we het zicht erop verloren zijn.

 

Wie komt niet in z’n leven zich herhalende thema’s tegen? Wat we creëren zijn de thema’s die aan het begin al aanwezig waren. Dan is het logisch dat we ze ook daadwerkelijk tegenkomen.

De horoscoop geeft dus niet aan hoe ons leven er in detail zal uitzien. De behoefte om de toekomst te kennen, hoe logisch misschien ook, is in feite een grote miskenning van ons eigen creatievermogen en ons eigen Weten. 

 

De tegenstelling tussen de voorgeboortelijke wereld en de (ogenschijnlijke) tweeheid van het bestaan brengt een fundamentele breuk teweeg in de mens. Daardoor beginnen we een zoektocht naar de heelheid die we in oorsprong al bezaten. Hoewel de herinnering daaraan niet geheel verdwijnt, raken we toch in de tegenstellingen van het leven verstrikt en vergeten we dat we in essentie ongedeeld bewustzijn Zijn. 

 

 

 

Om die breuk tussen het oorspronkelijk verlangen en de pijn van leven in verdeeldheid te helen, ontwikkelen we een persoonlijkheid. Die ontstaat uit  gedachten over het leven, die we ontwikkelden in de pre verbale fase. Zo maken we een eigen verhaal over onszelf en daarmee overleven we. Maar een overlevingsstrategie is ondanks haar nuttigheid geen essentie. 

In deze tijd waarin velen tot wezenlijk inzicht willen komen vanuit gevoelsmatige betrokkenheid met onszelf en de ander, kan de astrologie haar waarde tonen.

 

Uiteraard geeft astrologie ook inzicht in de persoonlijkheid met al haar overtuigingen en geërfde patronen. In de afgelopen eeuwen is de astrologie zelfs een populair middel geworden om de persoonlijkheid en haar talenten en vaardigheden, haar eigenaardigheden en persoonlijke doelen te benoemen. Maar zonder de eerste stap, namelijk die van het benoemen van het verlangen van de ziel, heeft astrologie zich nog niet ten volle getoond. 

 

Astrologie is een niet-rationele manier om betekenisvolle verbanden te herkennen in het leven

"

bottom of page