top of page

CONSULTEN

Het brengen van inzicht is het mooiste en waardevolste, het meest liefdevolle dat ik je kan bieden. Iedereen kent ten diepste zijn ‘bekende weg’, hoewel misschien vergeten, verdrongen door trauma of ontkenning, en daarom is het van belang voor wie tot bewustwording wil komen, om zichzelf weer te herinneren aan de zelf gekozen tocht die in de beleving overigens vaak niet zo zelf gekozen schijnt.
Helderheid verkrijgen door een consult

 

Die herinnering zal zich niet in de eerste plaats voordoen door het verhaal van mij als wel door de vragen die ik jou stel. Belangrijker dan het bieden van een antwoord, is het je brengen tot de ‘ultieme’ vraag. Wat was je oorspronkelijk voornemen waarop het leven van Nu, het antwoord blijkt te zijn? Dan doen we recht aan je eigen Weten.

Besef dat we nooit van ons pad zijn geraakt, dat we nooit de weg kwijt zijn geweest, maar dat het soms wel zo voelt. Daarom kan een consult helderheid bieden.

Tijdens een consult kan je allerlei vragen stellen. Maar je kan ook van tevoren aangeven welke onderwerpen of thema’s je aan de orde wilt stellen. Door die van te voren te bedenken en door te geven, focus je je vanzelf meer op je situatie die daarmee beter belicht kan worden in het consult. 

Vragen over relaties, werk, opvoeding, maar ook over angsten die we tegenkomen, moeilijkheden die zich voordoen en waar we geen raad mee weten. Wanneer je ziet dat elke situatie een uitnodiging is om tot inzicht te komen, dan is daarmee de houding ten opzichte van de situatie al veranderd.

Soorten consulten

 

Voor welke optie je ook kiest, vanuit het dal zien we alleen bergen. Het is goed om een kijkje te nemen vanaf de berg. Vandaar dat de vraag tijdens het consult geplaatst wordt in een ruimer kader. Dat betekent niet dat het probleem wordt ontkend of weggeschoven. Juist niet! Het komt in het volle licht van het overzicht. Het is zo menselijk om te willen weten of en zo ja, wanneer het probleem over gaat. Dat is fundamenteel de beste manier om niet te kijken, terwijl het probleem de oplossing juist in zich draagt.

In een astrologisch consult gebruik ik de horoscoop als achtergrond informatie, in een psychic reading is jouw energieveld het uitgangspunt. In de reading zal de factor tijd een kleinere rol spelen dan bij een astrologisch consult.

 

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen»

Het astrologische consult

 

Astrologie is een uniek middel om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen in de tijd. In de wereld van de verschijnselen werkt de wet van karma: oorzaak - gevolg. Daarbinnen geldt deze wetmatigheid. Maar net zoals liefde meer is dan een elektrische impuls en haat meer is dan verhoogde hartslag, zo is er meer dan de wet van de causaliteit. Juist de samenhang en de betekenis van de feiten zijn in de astrologie zichtbaar te maken.

De psychic reading

 

In een reading lees ik jouw informatie achter de emotionele en rationele lagen. Hierbij maak ik intuïtief gebruik van de informatie die jij op dat moment in aura en chakra’s laat zien. Door het waarnemen van jouw energie en jouw energetisch contact met de omgeving kan je je bewust worden van onbewuste processen in jezelf op dit moment gebaseerd op het verleden. Omdat energie geen materiële vorm heeft, zal in de reading dan ook gebruik worden gemaakt van symbolen en metaforen om op die manier de boodschap van jouw energie te kunnen hertalen.

Het Relatie Consult

 

Een relatiegesprek vindt in principe plaats in 2 rondes. In het eerste gesprek komen de partners individueel aan bod met hun verlangens, behoeften, vragen en thema’s. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om individueel tot inzicht en groei te komen. Het effect hiervan op de ander en de relatie als zodanig worden eveneens besproken. Punten die in de tijd tussen de twee gesprekken kunnen worden onderzocht, vormen het huiswerk voor de betrokkenen.
In het tweede gesprek wordt ingegaan op de dynamiek van de relatie zelf. Welke persoonlijke thema’s herhalen zich, welke zijn uniek voor de relatie? Dat zijn de punten die als het ware gegenereerd worden door de relatie zelf. 
Op zielenniveau zijn er ook 'afspraken' tussen jou en de ander gemaakt. Met deze gegevens kunnen we zien welke ondersteuning we de ander geven op een  niet individualistisch niveau. 

Levensthema gesprekken

 

De horoscoop is een goed diagnostisch middel. Op basis hiervan kunnen gesprekken aanleiding zijn tot focusbepaling en zelfonderzoek. We plannen tijdens de intake maximaal vijf gesprekken om specifieke door jou ingebrachte thema’s te belichten. Naast het gesprek kunnen we ook werken met voice dialogue en reading. Door mijn contacten met diverse therapeuten van andere disciplines is verwijzing naar geschikte therapeuten mogelijk als dat nodig en gewenst is.

Supervisie

 

Als astroloog werk je meestal alleen. En vaak is het begin, vlak na afronding van studie of opleiding, meer een zoeken dan een weten. Maar ook voor jou als professional is er de mogelijkheid om je beroepsmatig te laten ondersteunen in je werk als astroloog. In overleg wordt er een plan opgesteld waarin o.a. opgenomen kunnen worden:

 

  • inzicht in eigen strategieën en thema's

  • keuzes die je maakt omtrent het duidingsniveau in de horoscoop

  • communicatieve vaardigheden

  • technische/inhoudelijke kennis van de astrologie

  • duidingsvaardigheden van de horoscoop

  • bedrijfsvoering

  • therapeutische benaderingswijzen

  • kennis van verwijsmogelijkheden op basis van de horoscoop

 

 

Het vertrekpunt is niet 'hoe vertel ik wat aan mijn cliënt' maar 'wie breng ik in als astroloog en van waaruit doe ik dat?' 
De supervisie kan plaatsvinden in een één op één situatie, maar het is ook mogelijk om in kleine groepen te werken. Inhoud en frequentie worden in overleg vastgesteld.

bottom of page