top of page

CURSUSSEN, WORKSHOPS & LEZINGEN

Als je zelfkennis wilt verwerven en geïnteresseerd bent in de werking van astrologie, dan zijn de cursussen voor jou een goede manier om dat te bereiken. 
Cursussen, workshops en trainingen voor de beginner tot professionele astroloog.
 

Workshops en lezingen worden gegeven rond een bepaald thema. Niet alleen astrologische onderwerpen, maar elk thema dat het leven ons aanreikt, kan een basis van uitwisseling vormen. We leven in een tijd waarin veel ter discussie staat, waarin kinderen geen aansluiting meer vinden in het hedendaags onderwijs, waar zoeken naar wat we werkelijk zijn de voorkeur heeft boven het doen van wat er van ons verwacht wordt. In zo’n tijd lenen veel onderwerpen zich voor een benadering vanuit spiritualiteit en kijken vanuit essentie. Wanneer je geïnteresseerd bent, kan je een van de workshops uit het programma volgen, maar er worden ook op verzoek workshops of lezingen op locatie aangeboden. Om een voorbeeld te geven: met regelmaat wordt er gevraagd om lezingen met persoonlijke duidingen te houden voor een bepaalde groep (collega’s/vrienden/sociëteiten e.d.). Kosten en inhoud worden in overleg vastgesteld.

 

Wat de cursussen betreft: in elke cursus wordt gewerkt met de horoscopen van de deelnemers. Astrologie wordt niet bedreven als theorie en vanuit een mentale benadering, maar als een middel om onze eigen werkelijkheid te beschrijven en te verklaren. Vandaar dat de persoonlijke inbreng van het hoogste belang is.

Alle cursussen en trainingen worden online of op locatie gegeven afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden. Neem contact op over de mogelijkheden.

 

Neem gerust contact op om met vragen of om met voorstellen te komen. De tarieven van cursussen zijn te verkrijgen op aanvraag.

 

 

Cursussen astrologie 

 

 

Kennismaken met astrologie

ONLINE cursus Spirituele Astrologie vanaf 10 januari 2023

 

Wil je voorbij alle ‘Sun sign’ astrologie en dieper ingaan op deze materie, zodat het werkelijk over jou gaat? Dat kan, in deze online cursus.

Waar gaat het allemaal over?

Laten we eens aannemen dat je jezelf als persoon wel een beetje kent. Goed, dan nemen we de volgende stap. De spirituele stap: Wie ben je nog meer dan je persoonlijkheid en welke thema’s heb je gekozen om in dit leven te ervaren? Welke wijsheid heb je meegenomen dit leven in en waarom voel je je daarin zo weinig begrepen of gezien? In deze online avonden gaan we met elkaar op zoek naar de betekenisvolle lagen in de horoscoop. Jouw horoscoop om precies te zijn! Inzicht krijgen in steeds terugkerende situaties, de rode draad leren zien, doorkrijgen dat liefde en angst twee kanten van dezelfde medaille zijn. Dat zijn zo wat onderwerpen die langskomen. Verder leer je in het kort hoe de horoscooptekening is opgebouwd, zodat je inzicht kan krijgen in de duiding van de symbolen. Steeds maken we de koppeling naar jouw horoscoop en jouw ervaring. Op deze manier ervaar je levende kennis in plaats van boekenwijsheid.

Praktisch

6 dinsdagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari 2023
19.30 tot 21.00 uur

 • Voorkennis heb je niet nodig, mag wel

 • Je krijgt je horoscooptekening van tevoren toegestuurd

 • Benodigdheden: pc/laptop/tablet met audio/camera en internetverbinding

 • Voorafgaande aan de les krijg je per mail een link toegestuurd. Wie niet bekend is met ZOOM krijgt daarbij een korte handleiding

 • Kosten € 125

Aanmelden doe je op de website van Caelestis »

 

 

 

 

 

 

Studieavonden

 
Ik, de horoscoop en de ander
Studieavonden voor de (semi) professional

 

 

De wereld van de verschijnselen tovert ons elke dag weer van alles voor, waarbij je tot je verbijstering al onmiddellijk weet: er moet meer zijn, dit kan het niet zijn! Je intuïtie zegt zeer nadrukkelijk: zo is het, en toch ... keer op keer raak je aan het twijfelen, omdat de 'feiten' je tegenspreken.

De diepten van het leven schijnen ondoorgrondelijk, maar, zoals je weet, zijn er manieren om meer begrip en besef te krijgen over Leven.

 

Je hebt, langer of korter geleden, kennis gemaakt met de astrologie, dus je weet welke reikwijdte die heeft. Of je nu astrologie studeert of een enthousiaste hobbyist bent, of je je wijsheid kan toepassen in het werk of deze gebruikt voor het leven in het algemeen, het is altijd aantrekkelijk om jezelf scherp te houden en je enthousiasme te delen met anderen. Als je eenmaal de fascinatie hebt gevoeld om door te kunnen dringen in de diepere (of hogere) lagen van bewustzijn, dan kan je niet anders dan de uitdaging aan te gaan en die energie te volgen.

 

Voor hen die tijd en ruimte hebben om die weg te volgen, wil ik voor jullie en eventuele andere belangstellenden de mogelijkheid bieden dat te doen. 

Eén keer per maand om ons met elkaar te buigen over vragen over eigen horoscoop, voor het delen van onze ervaringen in het leven, om ingebrachte cases te koppelen aan kennis en ervaring, en waar nodig vragen over de werking en techniek van de astrologie te stellen en beantwoord te krijgen en om nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied met elkaar te delen. 

De horoscoop die voor ligt, is het uitgangspunt voor verdieping in onszelf en van ons eigen weten. 

Data 

Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg gekeken naar data waarop de studieavonden doorgaan.

 

Online Cursus spir astrologie
Specialisatiecursussen 
 
Spirituele astrologie
Een specialisatie training
 
Waarom spirituele astrologie?

De vraag naar spiritualiteit is groot. In de 20e eeuw heeft er een grote bloei plaats gevonden op ‘t gebied van de psychologische astrologie. De psychologie past in het beeld van de individualisering die de mens zich sinds de 18e eeuw bewust is geworden. Nu we meer en meer op zoek zijn naar (ver)bindende factoren in het leven (zonder terug te willen naar de knellende dwang van ‘t normerend collectief), is spiritualiteit - of het zich verbonden voelen met het Ene dat geen twee kent, ofwel de verlichtingservaring van bewust Zijn, - de nieuwe uitdaging voor de mens. 

In dat zoeken in de 21e eeuw past deze nieuwe vorm van astrologie waarin aan de hand van oude, bekende én minder bekende planeten en punten een nieuwe invulling wordt gegeven aan de horoscoop op een ander niveau dan het strikt persoonlijke.     

Centraal staat de gedachte dat de mens meer is dan zijn persoonlijkheid. Deze vorm nodigt uit om het leven vanuit een transpersoonlijk perspectief te benaderen. 

 

Het pad van de ziel                                     

De wereld waarin we leven kenmerkt zich door de wet van de dualiteit. In de vorm is slechts iets kenbaar door het bestaan van het tegendeel. 

Zodra wij vorm aannemen, wordt de wereld dat andere en wordt dus ervaren als niet-eigen. Althans vanaf het moment dat we ons dat verstandelijk bewust worden. 

In die overgang zijn we genoodzaakt onder  invloed van de wetten van de materie, de heelheid te verlaten en deel te nemen aan de dualiteit. Voor de ziel echter gaat deze heelheid niet verloren. Ten diepste streven we naar heelheid alleen de weg daarnaar toe is ons niet altijd bekend. 

Het gemis van het universele trachten we op te vullen door de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Op het moment dat we dát niet meer helder hebben, raken we van ons zelf afgescheiden en voelen we ons alleen gelaten in de wereld van de stoffelijke onnozelheid.

De spirituele astrologie vertelt ons van die heelheid, die vaak herkenbaar wordt achter  pijn of gemis. Het opnieuw herkennen van wat onze oorspronkelijke natuur is, is bewust Zíjn.

Daarmee hebben we de psyche en emoties niet weggeredeneerd, maar de plek gegeven die ze hebben: we zijn geen persoonlijkheid, maar bezitten deze. Niet meer en niet minder. 

Het pad van de ziel in de horoscoop laat zien wat we ons hadden voorgenomen en op welke wijze wij dat hebben vorm gegeven in het leven van alle dag. Als we herinnerd worden aan dat voornemen, is het mogelijk om ons bewust te worden van de rode draad is ons leven.

 
Wat komt er aan de orde?                 
 • verschil tussen psychologische en spirituele benadering van de horoscoop 

 • tijd – ruimte en de andere dimensies

 • het incarnatie-  en excarnatieproces

 • vorige of parallelle levens

 • bewust zijn en bewust worden

 • wet van de dualiteit en het oordeel

 • verschil zichtbare en onzichtbare planeten

 • Mercurius als kopieermachine

 • Maanfasen en het Gelukspunt als aardepunt

 • Maansknopen als verlangen van de ziel

 • Zwarte Maan als fascinatie en weigering

 • Zwarte Zon als spirituele luiheid 

 • Uranus, Neptunus en Pluto als handhavers van de natuurwetten

 • Centaurs als aanduiders van ‘t familiekarma  

 

Voor wie?

Voor iedereen die in staat is een horoscoop te ‘lezen’ met basiskennis van de astrologie.

De cursus wordt gegeven bij voldoende deelname. Informeer naar locatie en data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page